Generalforsamling i hovedbestyrelsen 22. feb. 2018 – kl. 19.00

Der afholdes generalforsamling i hovedbestyrelse for Næstved Motorklub -Torsdag, 22. februar 2018 – kl. 19.00 i cafeteriaet på Nisseringen.

Dagsordren i følger vedtægter

 

DAGSORDEN:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning til godkendelse

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.    Indkomne forslag

5.    Valg

6.    Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før

 

Share on Facebook
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv