Monthly Archives: februar 2018

KLUBAFTEN – tirsdag d. 20. feb.

Sæsonen er småt ved at gå igang og vi ligger som sædvanligt ud med klubaften på tirsdag d. 20 februar kl. 19.00 i cafeteriaet på Nisseringen. 
Der vil blive snakket reglementer, kurser osv. Hvis der er nogen som har nogle gode ideér til nogle andre ting vi kan snakke/lave, så sig endelig frem.
K-udvalget vil sørge for lidt kage til dem som kunne have lyst til det.

Vel mødt til en hyggelig aften med dine klubkammerater

Formanden

Share on Facebook

Generalforsamling i hovedbestyrelsen 22. feb. 2018 – kl. 19.00

Der afholdes generalforsamling i hovedbestyrelse for Næstved Motorklub -Torsdag, 22. februar 2018 – kl. 19.00 i cafeteriaet på Nisseringen.

Dagsordren i følger vedtægter

 

DAGSORDEN:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning til godkendelse

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.    Indkomne forslag

5.    Valg

6.    Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før

 

Share on Facebook
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv