Monthly Archives: november 2012

HUSK… Generalforsamling i Hovedbestyrelsen

HUSK… Generalforsamling i Hovedbestyrelsen Torsdag d.22/11-2012 kl: 19:00 i cafeteriaet

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Forlæggelse af det revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt.
Hoved bestyrelsen dags dato.
Formand: Arne Lodal  ( på valg )
Kasserer: Jeanne Egebjerg ( på Valg )
Sekretær: Lene Andersen
Formand: NMKA Bjarne Christensen
Formand: NMK  Finn Rasmussen.
NMK´s Hovedbestyrelse
Share on Facebook
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv